Privacybeleid

Privacyverklaring 

Kimsgems is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Kimsgems verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is mbt je bestelling 

– Je te informeren over wijzigingen van de bestelde producten 

– Feedback vragen om onze webshop goed te houden 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Kimsgems verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Door het gebruik van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde producten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

-Voor en achternaam 
– Telefoonnummer 

– Adresgegevens  

– Emailadres 

– Betalingsgegevens 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Kimsgems neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

COOKIES, OF VERGEBLIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN 

Kimsgems gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Kimsgems verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

BEVEILIGING 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot Kimsgems. We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kimsgems.nl. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS 

Voor vragen over uw wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

t.n.v: Kimsgems.nl 

email: info@kimsgems.nl 

0